Portfoolio loomine

Käesolev lehestik tutvustab Mahara põhivõimalusi enda isikliku või rühmaportfoolio loomisel.

 1. Sisenege TÜ kasutajakontoga või Moodle'i kaudu Maharasse https://mahara.ut.ee
 2. Täiendage enda profiili: ülamenüüs Sisu
 3. Looge leht: Töölaud - suur nupp Loo või ülamenüüs Portfoolio - Lehed - Loo leht
 4. Täitke leht sisuga lisades vajalikke plokke: alamenüüs Muuda sisu (vt Mahara plokid)
  download.php?file=3923&view=68&embedded=1&text=620
 5. Valige lehele sobiv plokkide paigutus (alamenüü Muuda paigutust) ning kujundusmall (Vali kujundusmall)
 6. Avalikustage leht: alamenüüs Jaga lehte - pluss-märgist lisage sihtrühm(ad) ning soovi korral ajalised piirangud
 7. Edastage lehe veebiaadress sihtrühmale
 8. Vajadusel koondage mitu lehte ühte kollektsiooni: ülanmenüüs Portfoolio - Kollektsioonid - nupp Uus kollektsioon
 9. Avalikustage kollektsioon: ülamenüüs Töölaud - suur nupp Avalikusta - võtme-nupp kollektsiooni nime järel
 10. Edastage kollektsiooni veebiaadress sihtrühmale

download.php?file=447&view=68&embedded=1&text=620

Tekst

NB! Teksti lisamisel ei näe te tekstitoimetis kursorit - hakake lihtsalt kirjutama.

Tekstitoimetil on alguses avatud vaid üks nupurida. Kui klikkida esimesel vasakpoolsel nupul, avanevad ka ülejäänud nupuread.

download.php?file=441&view=68&embedded=1&textbox=198