Portfoolio - Mahara võimalused

Portfoolio loomine

Käesolev lehestik tutvustab Mahara põhivõimalusi enda isikliku või rühmaportfoolio loomisel.

  1. Sisenege TÜ kasutajakontoga või Moodle'i kaudu Maharasse https://mahara.ut.ee
  2. Täiendage enda profiili: ülamenüüs Sisu
  3. Looge leht: Töölaud - suur nupp Loo või ülamenüüs Portfoolio - Lehed - Loo leht
  4. Täitke leht sisuga lisades vajalikke plokke: alamenüüs Muuda sisu (vt Mahara plokid)

  5. Valige lehele sobiv plokkide paigutus (alamenüü Muuda paigutust) ning kujundusmall (Vali kujundusmall)
  6. Avalikustage leht: alamenüüs Jaga lehte - pluss-märgist lisage sihtrühm(ad) ning soovi korral ajalised piirangud
  7. Edastage lehe veebiaadress sihtrühmale
  8. Vajadusel koondage mitu lehte ühte kollektsiooni: ülanmenüüs Portfoolio - Kollektsioonid - nupp Uus kollektsioon
  9. Avalikustage kollektsioon: ülamenüüs Töölaud - suur nupp Avalikusta - võtme-nupp kollektsiooni nime järel
  10. Edastage kollektsiooni veebiaadress sihtrühmale

Mahara plokid (Täpsemalt)

Kommentaarid (0)

Tekst (Täpsemalt)

NB! Teksti lisamisel ei näe te tekstitoimetis kursorit - hakake lihtsalt kirjutama.

Tekstitoimetil on alguses avatud vaid üks nupurida. Kui klikkida esimesel vasakpoolsel nupul, avanevad ka ülejäänud nupuread.

download.php?file=441&view=68&embedded=1

 

Manustatud failid Manused 

Pilt (Täpsemalt)

anonüümne profiilipilt
Sasso - 11.06.2017, kl 14:31
Märksõnad: sisu
3951 lehekülastust alates 02.04.2015 kuni 21.09.2020