Maharast

Mahara keskkond on loodud Mahara poolt. Mahara on tasuta pakutav vabavaraline tarkvara (GNU üldine avalik litsents). Lühidalt tähendab see seda, et Maharat on lubatud kopeerida, kasutada ja muuta, kui

  •          lähtekoodi jagatakse teiste kasutajatega,
  •          ei muudeta või eemaldata algset litsentsi ja autoriõigusi,
  •          rakendatakse sama litsentsi ka tuletud teostele.

Mahara is powered by Mahara. Mahara is provided freely as open source software (under the GNU General Public License). In brief, this means that you are allowed to copy, use and modify Mahara provided you agree to:

  •          provide the source code to others,
  •          not modify or remove the original license and copyrights and
  •          apply this same license to any derivative work.