Üldinfo

 • Eesnimi: Mati
 • Perekonnanimi: Maasikas
 • Linn: Tartu
 • Riik: Eesti
 • Amet: üliõpilane
 • Valdkond: Tartu Ülikool

Sissejuhatus

Tere, mina olen Mati Maasikas, Tartu Ülikooli stomatoloogia üliõpilane.

 • Minu õppimise eesmärgid on  ...
 • See e-portfoolio on selleks, et ....
 • Siit leiate te ...
 • Siia kogun ma erinevad tekstifailid, pildid, videod jms.
 • Iga semestri lõpus saadan ma oma e-portfoolio kursuse juhendajale, et saada tagasisidet enda arengu kohta.
 • Ajaveebis kajastan ma ka kõigi läbitud ainekursustel õppimist ja iga kursuse tähistan vastava märksõnaga.


Minu portfoolios hinnatakse eelkõige kolme osa täitmist:

 1. praktikapäevik
 2. ravi analüüs
 3. kirjutised

Kommentaarid

Rachit Kumar
25.07.2016, kl 12:19

Rachit Kumar
25.07.2016, kl 12:19

Rachit Kumar
25.07.2016, kl 12:19

Rachit Kumar
25.07.2016, kl 12:19

4 kommentaari