Kasutamistingimused

Tartu Ülikooli Maharat kasutades pead Sa nõustuma alljärgnevate kasutustingimustega.

Haldajate kohustused

Tartu Ülikool tagab Mahara kasutajatele ohutu, turvalise ja toimiva e-portfoolio süsteemi. Kui tunned, et Mahara kasutajana ei ole Sinu õigused kaitstud või kui Sul tekib küsimusi kasutustingimuste kohta, siis võta palun meiega kohe ühendust.

Mahara haldajad pääsevad ligi Sinu portfooliole ja selle sisule igal ajal, kuid nad külastavad Sinu porfooliot vaid siis, kui vajad kasutajatuge või kui Sa ei täida Mahara kasutustingimusi.

Sinu kohustused

Tutvu palun Mahara privaatsuspoliitikaga.

Sinu Mahara konto aegub pärast ülikooli lõpetamist või ülikooliga töölepingu lõppemist, kui Sinu ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnus muutub mitteaktiivseks. Soovitame Sul enne ülikoolist lahkumist salvestada e-portfoolio oma isiklikku arvutisse, et saaksid seda ka edaspidi kasutada. Salvestamine toimub Portfoolio lehel Ekspordi lipiku kaudu.

Maharat kasutatakse ülikooli õppe-, teadus- ja administratiivtöö eesmärkidel ning kasutajana vastutad Sa sisu korrektse ja seadusliku kasutamise eest. Maharasse üleslaetavad failid jm sisu kuuluvad Eesti Autoriõiguse seaduse järgi kaitsmisele. Sa oled vastutav selle eest, et Sul on olemas kasutusload teiste autorite teoste kasutamiseks. Plagieerimise juhtumeid käsitletakse vastavalt ülikooli reeglitele.

Mahara kasutamisel on sobimatuks käitumiseks ebasobiva materjali avaldamine, süsteemi tahtlikult viirustega nakatunud failide üleslaadimine, ebaviisaka tagasiside või kommentaaride esitamine.

Oma isikuandmete avalikustamise eest e-portfoolios oled ise vastutav. Kui märkad mis tahes kasutustingimuste rikkumist, siis võta palun kohe ühendust Mahara haldajatega.

 

Terms and conditions

By using University of Tartu Mahara you are agreeing to the terms and conditions given below.

Our obligations

The University of Tartu Mahara site administrators will undertake all reasonable steps to provide all users with a safe, secure and operational electronic portfolio system. If at any time you feel your rights as a user have not been upheld or you have any questions regarding the below, please contact us immediately.

Administrators may access your portfolio and its contents at anytime, however they will avoid doing so unless specifically required to support your use of University of Tartu Mahara or as per these terms and conditions.

Your obligations

The privacy statement should be considered an extension of these Terms and conditions and be read by all users.

Your University of Tartu Mahara account will expire after you leave the university and your university computer network username will be inactive. We suggest you save your portfolio to your personal computer at this time so that you may reuse it in the future.

All files and content you upload to University of Tartu Mahara are subject to Estonian Copyright legislation. You are responsible for ensuring you have appropriate permission to reproduce and publish any work that is not your own. Incidents of plagiarism will be dealt with in accordance to university policy.

Inappropriate behaviour includes misuse of the objectionable material reporting system, intentionally attempting to load files with virus content, placing objectionable or excessive feedback or comments on any other user's portfolio and any other behaviour deemed to be a nuisance or offensive by an administrator.

Any unsolicited contact you receive as a result of personal information you have publicly released via your portfolio is your responsibility. However, any misconduct in behaviour from users of the system should be reported to the site administrator immediately.